srpski english

Istraživanja / Istraživanje javnog mnenja Srbije, oktobar 2016.

Omnibus istraživanje javnog mnenja realizovano je u mesecu oktobru 2016. godine na reprezentativnom uzorku od 1500 ispitanika, putem neposrednog ličnog intervjua („licem u lice“). Istraživanje je osmislio, realizovao i interpretirao istraživački tim Istraživačko-izdavačkog centra Demostat, kojim je rukovodio Srećko Mihailović, sociolog.

Istraživanje javnog mnenja Srbije, oktobar 2016.

Istraživanja / Istraživanje javnog mnenja Srbije, oktobar 2016.

Omnibus istraživanje javnog mnenja realizovano je u mesecu oktobru 2016. godine na reprezentativnom uzorku od 1500 ispitanika, putem neposrednog ličnog intervjua („licem u lice“). Istraživanje je osmislio, realizovao i interpretirao istraživački tim Istraživačko-izdavačkog centra Demostat, kojim je rukovodio Srećko Mihailović, sociolog.

autor teksta
Demostat | Demostat | Beograd 26. Feb 2019 | Istraživanja

1. Kako živite?

 

2. Kako idu stvari u Srbiji?

 

3. Kako stvari idu kod vas?

 

4.Koje je od sledećih raspoloženja kod vas najčešće?

 

5. Ako imate nekih strahova, koja vrsta straha je kod vas najprisutnija?

 

6. Da li vi radite veoma mnogo, mnogo, osrednje, malo ili veoma malo?

 

7. Da li vaši prihodi od rada odgovaraju radu koji ulažete?

21% - Nimalo 

13% - Malo

20% - Delimično

14% - Koliko radim toliko zaradim

32% - Ne zna, ne radi 

 

8. Koliko ste zadovoljni a koliko nezadovoljni vašim životom u celini? 

16% - Zadovoljan

32% - Uglavnom zadovoljan                          48%

32% - I zadovoljan i nezadovoljan

13% - Uglavnom nezadovoljan                       20%

7% - Nezadovoljan

 

9. Koji je vaš sadašnji radni status?

23% - U radnom odnosu - ugovor o radu - zaposlen na neodređeno vreme; radi u svojoj firmi              

7% - U radnom odnosu - ugovor o radu - zaposlen na određeno vreme, zaposlen preko agencije

3% - Nije u radnom odnosu–nema ugovor o radu - radi sa pisanim ugovorom: o delu, autorski, ugovor       

10% - Nije u radnom odnosu - radi bez  pisanog ugovora: na crno, u sivoj ekonomiji, nadniči

6% - Nije u radnom odnosu – radi na svom imanju, u svom biznisu

51% - Nije u radnom odnosu - ne radi ništa za novac ili drugu nadoknadu

 

10. Prosečan mesečni iznos vaših ličnih primanja ove godine

38% = ne zna, odbija da odgovori

19% = manje od 20.000

21% = 20.000-29.999

12% = 30.000-39.999

5% = 40.000-49.999

2% = 50.000-59.999

3% = 60.000 i više

 

11. Položaj na skali od 1 do 5 prema ugledu, moći i bogatstvu?

18% - sasvim na dnu

26% - između dna i sredine

44% - sredina

9% - između sredine i vrha

3% - na samom vrhu 

 

12. Da li vi živite lošije, isto ili bolje u odnosu na vaše roditelje?

27% - Lošije

12% - Malo lošije                                            39%

18% - Isto

22% - Malo bolje                                             43%

21% - Bolje

 

13. Da li će vaša deca kroz 10-15 godina živete lošije, isto ili bolje u odnosu na vas danas?

12% - Lošije

5% - Malo lošije                                            17%

16% - Isto

24% - Malo bolje                                             47%

23% - Bolje

20% - Nezna, nema decu

 

14. Koliko Vam je jasno šta se sve dešava u politici?

27% - Ništa mi nije jasno         

14% - Mnogo toga mi nije jasno                     41%               

24% - Koliko mi je jasno, toliko i nije

20% - Uglavnom mi je jasno                           35%

15% - Sve mi je jasno 

 

15. Kako ocenjujete Vaš uticaj na ono što se dešava u politici?

67% - Nikakav

18% - Veoma mali                  85% nikakav ili veoma mali

8% - Mali

6% - Osrednji                        7% osrednji ili veliki

1% - Veliki

 

16. Gledano u celini, kakav je Vaš odnos prema politici?

40% - Politika me ne interesuje

22% - Donekle me interesuje, ali nemam vremena za politiku                                    62%

31% - Nastojim da budem u toku političkih zbivanja, ali lično nisam aktivan           31%

4% - Ponekad se politički aktiviram, ali ne zadugo                                                    7%

3% - Politički sam aktivan 

 

17. Kakav je vaš odnos prema političkim partijama?

9% - Član jedne partije

16% - Simpatizer jedne partije

10% - Jedna partija mi je malo bliža od drugih                       =35%

47% - Ravnodušan/na prema svim partijama

18% - Ne podnosim političke partije

 

18. Da li ste menjali političke partije?

8% - Bio sam od početka u partiji u kojoj sam sada                        

16% - Ranije sam bio u jednoj, danas nisam ni u jednoj

4% - Menjao sam partije, sada sam pronašao pravu             

3% - Menjao sam partije, a sada nisam ni u jednoj

69% - Nikada nisam bio u nekoj partije, niti sam sada

 

19. Da li su vam bliže partije koje su sada na vlasti ili one koje su u opoziciji?

33% - One na vlasti                

11% - One u opoziciji

56% - Ni jedne ni druge

 

20. Da li na sledećim predsedničkim izborima više šanse za pobedu ima kandidat partija na vlasti ili kandidat partija u opoziciji ili nezavisni kandidat?

45% - Kandidat kojeg predlože partije na vlasti                    

5% - Kandidat kojeg predlože partije u opoziciji

9% - Nezavisni, vanstranački kandidat        

41% - Ne zna

 

21. Za kojeg kandidata ćete vi glasati?

22% - Za kandidata kojeg predlože partije na vlasti              

5% - Za kandidata kojeg predlože partije u opoziciji

6% - Za nezavisnog, vanstranačkog kandidata                    

51% - Ne znam za koga ću glasati, ali ću izaći na izbore

16% - Neću izaći na izbore

 

22. Koliko je za našu zemlju važno ko će da pobedi na sledećim predsedničkim izborima?

16% - Nije važno         

17% - Malo je važno                            33%

25% - Prilično  važno        

31% - Veoma važno                            56%

11% - Ne zna

 

23. Najbolje bi bilo da imalo ledera kao što je bio Josip Broz Tito

22% - Ne slažem se

60% - Slažem se

18% - Neodlučan, ne zna

 

24. Najbolje bi bilo da imalo ledera kao što je bio Slobodan Milošević

58% - Ne slažem se

21% - Slažem se

21% - Neodlučan, ne zna

 

25. Najbolje bi bilo da imalo ledera kao što je bio Vojislav Koštunica

74% - Ne slažem se

8% - Slažem se

18% - Neodlučan, ne zna

 

26. Najbolje bi bilo da imalo ledera kao što je bio Zoran Đinđić

48% - Ne slažem se

31% - Slažem se

21% - Neodlučan, ne zna

 

27. Najbolje bi bilo da imalo ledera kao što je bio Boris Tadić

73% - Ne slažem se

10% - Slažem se

17% - Neodlučan, ne zna

 

28. Najbolje bi bilo da imalo ledera kao što je to sada Aleksandar Vučić

32% - Ne slažem se

51% - Slažem se

17% - Neodlučan, ne zna

 

29. Koji je od navedenih lidera po vašem mišljenju najbolji?

32% - JBT

3% - Milošević

11% - Đinđić

2% - Koštunica

2% - Tadić

31% - Vučić

19% - Ne zna

 

30. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za Skupštinu Srbije?

52% - Tačno
26% - Netačno
22% - Neodlučan, ne zna

 

31. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za domaće kapitaliste i tajkune ?

67% - Tačno
14% - Netačno
19% - Neodlučan, ne zna

 

32. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za Aleksandra Vučića predsednika Vlade ?

80% - Tačno
9% - Netačno
11% - Neodlučan, ne zna

 

33. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za institucije EU?

63% - Tačno
12% - Netačno
25% - Neodlučan, ne zna

 

34. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za strane ambasade?

46% - Tačno
21% - Netačno
33% - Neodlučan, ne zna

 

35. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za institucije društva i države?

40% - Tačno
34% - Netačno
26% - Neodlučan, ne zna

 

36. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za Tomislava Nikolića predsednika Republike?

29% - Tačno
52% - Netačno
19% - Neodlučan, ne zna

 

37. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za MMF, Svetsku banku...?

70% - Tačno
7% - Netačno
23% - Neodlučan, ne zna

 

38. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za mediji – novine, televizije?

51% - Tačno
24% - Netačno
25% - Neodlučan, ne zna

 

39. Da li je tačno ili netačno da se izvor moći i uticaja vezuje za strane kompanije koje rade u Srbiji?

45% - Tačno
23% - Netačno
32% - Neodlučan, ne zna

 

40. Kada je reč o demokratiji, koje je od ovih mišljenja za vas najprihvatljivije

31% - Demokratija je bolja od svih drugih oblika vladavine 

28% - Za ljude kao ja i demokratski i nedemokratski režim su isti

19% - U nekim slučajevima, nedemokratska vlada može biti bolja od demokratske                    

22% - Ne zna

41. Demokratija je dobra, jer omogućava da se utiče na politiku

42. Ma koliko se čovek trudio u životu on, u stvari, ne može ništa da promeni

43. U demokratiji je suviše neodlučnosti i raspravljanja

44. Ako naporno radim mogu ostvariti svoje ciljeve

 

45. Deca treba da se pokoravaju roditeljima jer ovi najbolje znaju šta je dobro

20% - ne slaže se

14% - uglavnom se ne slaže

16% - neodlučan, ne zna

23% - uglavnom se slaže

27% - slaže se

46. Demokratije nisu uspešne u održavanju reda

16% - ne slaže se

16% - uglavnom se ne slaže

33% - neodlučan, ne zna                     - 35%               +32%

17% - uglavnom se slaže

18% - slaže se

47. Da li ću u životu dobiti ono što želim najviše zavisi od mene

 

48. Privreda u demokratiji loše funkcioniše

 

49. Poštovanje autoriteta je najveća vrlina koju deca danas treba da nauče

 

50. Ono što mi se dešava u životu je izvan moje kontrole

 

51. Ovoj je državi potreban jak vođa kome će narod verovati i koga će slediti

 

52. Drugi ljudi većinom određuju ono što mogu i što ne mogu da činim

23% - ne slaže se

17% - uglavnom se ne slaže                40%

24% - neodlučan, ne zna

18% - uglavnom se slaže                     36%

18% - slaže se

53. Stanje u zemlji je toliko teško da se to može rešiti jedino „čvrstom rukom“?

 

54. Demokratija ima mana, ali je bolja od svih drugih poredaka

 

55. Poslušni ljudi su korisniji društvu nego oni koji se stalno zbog nečeg bune

 

56. Samo zahvaljujući političkim partijama ljudi mogu da učestvuju u politici

 

57. Političke partije samo svađaju narod

 

58. Loše je što nema jasnih razlika između naših političkih partija

 

59. Partije služe samo interesima svojih vođa

 

60. Višepartijski sistem je bolji od jednopartijskog

 

61. Sa učlanjenjem u vladajuću partiju lakše se dolazi do posla

 

62. Bolje bi bilo da imamo samo jednu političku partiju

 

63. U Srbiji je sada na delu jednopartijski sistem

 

64. Zbog partija i strančarenja ne možemo da postignemo slogu oko najvažnijih pitanja

 

65. Političke partije samo obećavaju a ništa ne rade da ostvare ta obećanja

 

66. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Albanci?

57% - veoma udaljeni
17% - uglavnom udaljeni
18% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
5% - uglavnom bliski
3% - veoma bliski

 

67. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Bošnjaci?

32% - veoma udaljeni
23% - uglavnom udaljeni
29% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
10% - uglavnom bliski
6% - veoma bliski

 

68. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Bugari?

30% - veoma udaljeni
20% - uglavnom udaljeni
39% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
9% - uglavnom bliski
2% - veoma bliski

 

69. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Crnogorci?

12% - veoma udaljeni
10% - uglavnom udaljeni
27% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
33% - uglavnom bliski
18% - veoma bliski

 

70. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Hrvati?

44% - veoma udaljeni
19% - uglavnom udaljeni
23% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
10% - uglavnom bliski
4% - veoma bliski

 

71. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Mađari?

27% - veoma udaljeni
17% - uglavnom udaljeni
36% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
13% - uglavnom bliski
7% - veoma bliski

 

72. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Makedonci?

11% - veoma udaljeni
8% - uglavnom udaljeni
33% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
32% - uglavnom bliski
16% - veoma bliski

 

73. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Romi?

17% - veoma udaljeni
11% - uglavnom udaljeni
35% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
25% - uglavnom bliski
12% - veoma bliski

 

74. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Rumuni?

23% - veoma udaljeni
15% - uglavnom udaljeni
39% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
18% - uglavnom bliski
5% - veoma bliski

 

75. Koliko su narodu kojem Vi pripadate bliski Slovenci?

23% - veoma udaljeni
17% - uglavnom udaljeni
37% - ni udaljeni ni bliski, ne zna
17% - uglavnom bliski
6% - veoma bliski

 

76. Pol

 

77. Starost

 

78. Bračno stanje?

 

79. Školska sprema?

35% - Osnovna i manje                      

24% - Radnička škola (1, 2 ili 3 godine)

25% - Srednja škola (4 godine)          

16% - Viša ili fakultet

 

80. Zanimanje?

 

81. Radno-svojinski status?

 

82. Radni staž

 

83. Da li ste vernik, kakav je vaš odnos prema veri?

 

84. Za koga ste glasali na poslednjim izborima za Skupštinu Srbije (april 2016. godine)?

 

85. Nacionalnost?

Komentari

Poštovani pre kontaktiranja najljubaznije vas molimo da se upoznate sa našom politikom o privatnosti.

Istraživanja
Demostatovo istraživanje javnog mnjenja Srbije
Demostatovo istraživanje javnog mnjenja Srbije

Istraživanje je usmereno na nekoliko oblasti: „Lice života“ - kak...

Javno mnenje građana u regionu Beograd - Decembar 2022.
Javno mnenje građana u regionu Beograd - Decembar 2022.

Prezentaciju osnovnih nalaza istraživanja možete preuzeti ovde (.pdf)...

Spoljno-političke orijentacije građana Srbije
Spoljno-političke orijentacije građana Srbije

Prezentaciju osnovnih nalaza istraživanja možete preuzeti ovde (.pdf...

Prezentacija istraživanja: Predizborno mnjenje građana Srbije - mart 2022.
Prezentacija istraživanja: Predizborno mnjenje građana Srbije - mart 2022.

Uvod Izbori su rezultat kontinuiranih političkih aktivnosti, rezultat stalne k...

Prezentacija istraživanja: Predizborno mnenje građana Srbije - novembar 2021.
Prezentacija istraživanja: Predizborno mnenje građana Srbije - novembar 2021.

Kako bi građani glasali da je sledeće nedelje 3. april 2022. Da li je građ...

demostav
NAJČITANIJE
Ko koliko zarađuje u Evropi
Ko koliko zarađuje u Evropi

Plate  zaposlenih u  Srbiji među najnižima u regionu i Evropi Prose...

NATO od Srbije udaljen tri godine
NATO od Srbije udaljen tri godine

  U svakom društvu, postoje teme koje se radije preskaču. Određen...

Albanija: Izbori na najvećoj evropskoj plantaži marihuane
Albanija: Izbori na najvećoj evropskoj plantaži marihuane

Na ulice Tirane je 13. maja izašlo više desetina hiljada ljudi koj...

Predsednik Demokrata Crne Gore ekskluzivno za Demostat
Predsednik Demokrata Crne Gore ekskluzivno za Demostat

  U junskom istraživanju crnogorskog Centra za demokratiju i ljudska pr...

Izgradnja autoputa Pakovraće - Požega do kraja godine pod znakom pitanja
Izgradnja autoputa Pakovraće - Požega do kraja godine pod znakom pitanja

* Pomeranje zadatih rokova za završetak deonice Preljina - Požega je u...

2024. Sva prava zadržana.
Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta.

UŽIVO
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.
Više informacija možete naći na našoj stranici Politika privatnosti