srpski english deutsch

Istraživanja / Kojem bi se carstvu priklonili… Srbija između Istoka i Zapada

IIC Demostat, terensko istraživanje, f2f, uzorak 1200, avgust 2017.

 

U malom istraživanju na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika, u intervjuima licem u lice, imali smo četiri pitanja o odnosu građana Srbije prema drugim zemljam - i mnogo različitih odgovora na ta pitanja. Tu sliku o mnogo različitih odgovora kvari podatak da u proseku na ova četiri pitanja nije odgovorila četvrtina ispitanika.

Kojem bi se carstvu priklonili…  Srbija između Istoka i Zapada

Istraživanja / Kojem bi se carstvu priklonili… Srbija između Istoka i Zapada

IIC Demostat, terensko istraživanje, f2f, uzorak 1200, avgust 2017.

 

U malom istraživanju na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika, u intervjuima licem u lice, imali smo četiri pitanja o odnosu građana Srbije prema drugim zemljam - i mnogo različitih odgovora na ta pitanja. Tu sliku o mnogo različitih odgovora kvari podatak da u proseku na ova četiri pitanja nije odgovorila četvrtina ispitanika.

autor teksta
Srećko Mihailović | Demostat | Beograd 14. Sep 2017 | Istraživanja

Četiri ključna nalaza:

1)      Natpolovičan broj ispitanika je za Srbiju bez vojnih baza (53%), a ako već mora da ih bude, onda je tu Rusija (20%).

2)      Rusija je najveći prijatelj Srbije (41%).  

3)      Najčešće se kao zemlja u kojoj bi ispitanici voleli da žive, navodi Nemačka (11%), Švajcarska (7%), Austrija, Italija, Švedska (po 5%)…

4)      Ispitanici bi svojoj deci za život i rad preporučili Nemačku (16%), Švajcarsku (7%), Austriju i Italiju (po 5%), Švedsku i Norvešku (po 4%)…

 

(Prvo pitanje: Dakle, kad je reč o parama pričamo o Nemačkoj, Švajcarskoj…)

 

(Drugo pitanje: A kad je reč o budućnosti, opet Nemačka!)

  

(Treće pitanje: A kad je reč o ljubavi, onda metafizički odgovor – Rusija!)

 

(Četvrto pitanje: A kad je reč o nama…i vojnim bazama – Titov odgovor!)

 

Preferencije i sociodemografska obeležja

Ispitivali smo relacije preferencije pojedinih zemalja i sociodemografskih obeležja. Našli smo da pol ispitanika nije ni iole statistički u značajnom odnosu sa odgovorima, a da je nešto izrazitija povezanost odgovora sa starošću ispitanika i njihovim radnim statusom. Na kraju smo dali i nekoliko naznaka o povezanosti preferencije stranih zemalja i izborne/političke orijentacije građana.

Starost: najmlađi ispitanici više od ostalih  preferiraju Nemačku kao zemlju u kojoj bi voleli da žive – tako misli svaki šesti ispitanik među onima koji imaju između 18 i 25 godina, a u proseku Nemačku preferira svaki deseti ispitanik. Ispitanici do 45 godina starosti manje od ostalih se izjašnjavaju da ne bi menjali Srbiju ni zašta, a pogotovo oni najmlađi. Najstariji ispitanici (75 i više godina) samo u 2% slučajeva biraju Nemačku, dok je za Srbiju vezano 32% (za razliku od proseka – 17%).

Kad je reč o tome koju bi zemlju preporučili deci, po potpunom odsustvu izbora Srbije karakterišu se najmađi ispitanici, a po vezanosti za Srbiju, stariji od 65 godina. Broj ne-odgovora na ovo pitanje najveći je kod najstarijih a najmanji kod najmlađih.

Izbor Rusije kao najvećeg prijatelja Srbije raste sa starenjem; rusofilija karakteriše 32% najmlađih, a čak 52% najstarijih ispitanika.

Školska sprema jedino diferencira naš uzorak ispitanika u slučaju preferencije zemlje u kojoj bi najradije živeli. Tu nalazimo da sa rastom obraazovanja opada vezanost za Srbiju kao zemlju u kojoj bi najradije živeli: 28%-11%-12%-9%, a prosek je 17%.  

Radni status donekle diferencira odgovore u izboru zemlje u kojoj bi voleli da živimo – Nemačku nešto malo više biraju zaposleni u državnoj službi i nezaposleni po 15% u odnosu na prosek od 10%. Po malom broju ne-odgovora izdvajaju se učenici i studenti, kao i zaposleni u državnoj službi, a po velikom broju ne-odgovora penzioneri i poljoprivrednici.

Nemačku bi svojoj deci više od ostalih preporučile domaćice (21% naspram proseka od 15. Broj ne-odgovora je najmanji kod zaposlenih u državnoj služni (14%), a najveći kod penzionera (29%).

Rusiju kao najvećeg prijatelja Srbije manje od proseka navode domaćice (26% naspram 39%). Domaćice se izdvajaju i po velikom broju ne-odgovora na ovo pitanje (36%), a po malom broju ne-odgovora zaposleni u državnoj službi (17%).

Političke orijentacije su, razumljivo, povezane sa preferencijama stranih zemalja. Orijentacije smo indicirali na osnovu glasanja na prethodnim predsednički m izborima i na osnovu izjave o tome za koga bi ispitanici glasali na sledećim parlamentarnim izborima. Zbog malog broja ispitanika koji nisu glasali za Vučića i onih koji neće glasati za naprednjake, posmatraćemo samo relaciju prema Vučiću u kontekstu preferencije drugih zemalja.

Nalazi ovog istraživanja upućuju na nšto veću vezanost za Rusiju onih koji su glasali za Vučića i onih koji će glasati za naprednjake. Ispitanici koji su glasali za Vučića vide Rusiju kao najvećeg prijatelja Srbije u 51% slučajeva, a oni koji će glasati za naprednjake u 54% slučajeva (dok je prosek za uzorak 39%). Oni koji su glasali za Vučića „dali“ bi baze u Srbiji – samo Rusiji u 28% slučajeva, a prosek je 20%. Na kraju, 21% Vučićevih glasača bi svojoj deci preporučili Nemačku, a opšti prosek je 15%.

 

Prilog: A da nije, možda, ljubav jednostrana? 

U sistematski istraživanjima ruskog Levada centra, od 2006. godine istražuje se koje zemlje Ruski građani smatraju prijateljskim. U istraživanju obavljenom prošle godine, Srbija je na 12-om mestu. Ispred Srbije su: Belorusija, Kazahstan, Kina, Indija, Jermenija, Kuba, Sirija, Uzbekistan, Azerbejdzan, Venecuela. – Pogledati tabelu u prilogu (http://www.levada.ru/2016/06/02/13400/ pristup 5.9.2017.)

.

 “ДРУЗЬЯ” И “ВРАГИ” РОССИИ

НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (несколько вариантов ответа; ответы ранжированы по последнему замеру)

 

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Беларусь

47

38

50

49

35

34

46

51

55

50

Казахстан

33

39

38

32

33

28

31

37

41

39

Китай

24

19

18

16

18

16

20

40

43

34

Индия

15

14

12

14

16

9

7

13

18

18

Армения

14

15

15

15

11

11

12

15

18

13

Куба

8

11

10

13

8

9

10

14

10

Сирия

1

1

1

1

1

2

2

4

2

10

Узбекистан

6

6

9

5

7

5

5

6

8

9

Азербайджан

7

5

10

8

9

9

8

9

11

7

Киргизия

7

7

9

4

6

5

5

6

10

7

Венесуэла

2

8

10

6

5

6

5

9

6

Сербия

4

3

5

5

4

4

3

5

8

6

Таджикистан

3

7

9

4

5

4

5

8

7

6

Япония

6

5

5

5

5

4

4

4

2

5

Бразилия

5

Болгария

10

9

9

8

9

7

10

8

4

4

Греция

4

Вьетнам

4

Болгария

10

9

9

8

9

7

10

8

4

4

Монголия

3

5

4

5

2

3

3

6

3

Египет

1

2

2

2

5

2

2

2

4

3

Северная Корея

3

2

1

2

4

1

1

3

3

3

Израиль

3

3

3

4

5

4

3

4

2

3

Италия

7

8

5

8

6

7

5

3

1

3

Грузия

3

1

1

1

2

1

2

1

3

2

Германия

22

24

17

24

20

17

14

4

2

2

Иран

4

3

2

2

1

2

1

2

2

2

Молдавия

4

4

5

5

4

4

6

7

2

2

Испания

2

Туркмения

2

8

5

1

3

2

2

3

4

2

Чехия

2

2

1

2

2

2

3

1

3

2

Франция

8

9

9

11

9

9

4

1

1

2

Украина

10

11

3

20

21

13

16

1

1

2

Финляндия

6

6

5

5

7

6

4

3

1

1

Южная Корея

2

1

1

1

2

1

2

3

1

1

Словакия, Афганистан, Ирак, США, Австрия, Великобритания,  Польша, Турция,  Австралия, Голландия, ЮАР, Венгрия, Швейцария, Швеция (в мае 2016 г. каждая страна набрала от 0,5% до 1%)

10

Канада, Пакистан, Саудовская Аравия и другие страны (в мае 2016 г. каждая страна набрала

2

Нет таких

13

10

13

11

11

17

15

13

11

14

Затруднились ответить

15

18

14

12

15

18

14

16

14

11

http://www.levada.ru/2016/06/02/13400/ pristup 5.9.2017.

 

Komentari

Poštovani pre kontaktiranja najljubaznije vas molimo da se upoznate sa našom politikom o privatnosti.

Istraživanja
Javno mnenje građana u regionu Beograd - Decembar 2022.
Javno mnenje građana u regionu Beograd - Decembar 2022.

Prezentaciju osnovnih nalaza istraživanja možete preuzeti ovde (.pdf)...

Spoljno-političke orijentacije građana Srbije
Spoljno-političke orijentacije građana Srbije

Prezentaciju osnovnih nalaza istraživanja možete preuzeti ovde (.pdf...

Prezentacija istraživanja: Predizborno mnjenje građana Srbije - mart 2022.
Prezentacija istraživanja: Predizborno mnjenje građana Srbije - mart 2022.

Uvod Izbori su rezultat kontinuiranih političkih aktivnosti, rezultat stalne k...

Prezentacija istraživanja: Predizborno mnenje građana Srbije - novembar 2021.
Prezentacija istraživanja: Predizborno mnenje građana Srbije - novembar 2021.

Kako bi građani glasali da je sledeće nedelje 3. april 2022. Da li je građ...

Ogromna većina ispitanika dala prednost ekologiji
Ogromna većina ispitanika dala prednost ekologiji

Nepuna trećina ispitanih Beograđana je da je njihovo najčešće raspolo...

demostav
NAJČITANIJE
Ko koliko zarađuje u Evropi
Ko koliko zarađuje u Evropi

Plate  zaposlenih u  Srbiji među najnižima u regionu i Evropi Prose...

Predsednik Demokrata Crne Gore ekskluzivno za Demostat
Predsednik Demokrata Crne Gore ekskluzivno za Demostat

  U junskom istraživanju crnogorskog Centra za demokratiju i ljudska pr...

Albanija: Izbori na najvećoj evropskoj plantaži marihuane
Albanija: Izbori na najvećoj evropskoj plantaži marihuane

Na ulice Tirane je 13. maja izašlo više desetina hiljada ljudi koj...

NATO od Srbije udaljen tri godine
NATO od Srbije udaljen tri godine

  U svakom društvu, postoje teme koje se radije preskaču. Određen...

Makronov plan za Evropu
Makronov plan za Evropu

„Evropa je suviše slaba, suviše spora, suviše nedelat...

2023. Sva prava zadržana.
Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta.

Izrada sajta Creative Web

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.
Više informacija možete naći na našoj stranici Politika privatnosti
payfix bilo payfix billo çocuk bornozu intikam pornosu مواقع مراهنات